Bursa Beton
444 16 22          info@bursabeton.com.tr          BANKA HESAP NUMARALARIMIZ
BAYİ / MÜŞTERİ GİRİŞİ
TR
BAYİ / MÜŞTERİ GİRİŞİ
ÇEVRESEL FAALİYETLERİMİZ ÇEVRESEL FAALİYETLERİMİZ
Anasayfa       Sürdürülebilirlik       Çevresel Faaliyetlerimiz
Sürdürülebilir kentlerin temeli olan yapıların harcını oluşturduğumuzun farkındayız. Bu bilinçle, üretim süreçlerimizin her aşamasında çevresel etkilerimizi izlemeye ve azaltmaya çalışıyoruz.
 
Türkiye Hazır Beton Birliği’nin üyesi olan şirketlerin çevreye uyumlu üretim yapmalarını sağlamak amacıyla hayata geçirdiği “Yeşil Nokta Çevre Ödülünü”, bağımsız ekipler tarafından yapılan denetim süreci sonunda 2016 yılında Yalova, Bandırma ve Edremit tesislerimiz almaya hak kazanmıştır. Çevreye karşı olan sorumluluğumuzun göstergelerinden biri olan bu ödülü, önümüzdeki yıllarda tüm tesislerimizin almasını hedeflemekteyiz.

Doğal kaynakları korumayı esas alan yönetim anlayışımızla, doğal kaynak kullanımını en aza indirmek amacıyla alternatif hammadde olarak, geri kazanılmış ürün olan Uçucu Külü hazır beton üretimimizde kullanıyoruz. Uçucu kül kullanımı ile karbon ayak izimizi, %18 düşürdük.

Uçucu Kül Kullanılmayan Beton

Uçucu Küllü Beton

Betonun ana hammaddesi olan agregayı %100 doğadan karşılayan bir şirket olarak beton üretimi sonrası geri kazanım ünitelerimizde topladığımız agregayı beton üretim sürecine tekrar dahil ediyoruz.

Dünyamızın azalan su kaynaklarını korumak için, su tüketiminin azaltılması amacıyla tüm hazır beton tesislerimizde beton üretimi esnasında geri kazanım suyu kullanıyor, tesislerimizde yağmur sularını toplayarak saha sulamasında kullanıyoruz. Doğanköy tesisimizde CLRS sistemi ile etkin su yönetimi gerçekleştiriyoruz.

Ulaşım kaynaklı karbondioksit emisyonunun azaltılması için uzak mesafedeki 4 hazır beton tesisimizin laboratuvarı “Takviyeli Çevre” laboratuvarına çevrilmiş böylelikle bu tesislerimize ait hammadde numunelerinin Merkez Laboratuvara gönderilmesi engellenmiştir. Böylelikle numunelere ait deneyler tesis laboratuvarında yapılmaya başlanmış taşıma kaynaklı emisyonumuz azaltılmıştır.

Hazır beton ve agrega tesislerimizde faaliyetlerimiz sonucunda oluşan atıklarımızı, tehlikeli/tehlikesiz olarak ayırıyor, geri dönüşüm tesislerinde veya lisanslı bertaraf firmalarına göndererek güvenli bertarafını sağlıyoruz.

Tanıtım ve iletişim çalışmalarımızda mümkün olduğunca basılı dokümanlar yerine elektronik ortamları tercih ediyor, basılı doküman kullanmamız gerektiğinde geri dönüşümlü malzeme kullanmaya çalışıyoruz.

İş Süreçlerimizi gözden geçirirken, sürecin çevresel etkilerini de dikkate alıyoruz. Örneğin; Lojistik sürecinde yaptığımız iyileştirme ile daha önce basılı ortamda takip ettiğimiz hakkediş işlemlerini elektronik ortamda takip ederek, iş gücü, kağıt tüketimi, zaman, arşivleme tasarrufu sağladık.

Genel Müdürlük binamızda ve tesislerimizde ofis faaliyetlerimiz sonucu ortaya çıkan atıklarımızın kaynağında ayrıştırılması için atık kutuları kullanıyoruz.

Tüm Hazır Beton tesislerimizin, toz emisyon ölçümlerini yasal şartlara uygun olarak konusunda uzman laboratuvarlara periyodik olarak yaptırıyoruz.

Hazır beton ve agrega tesislerimizde, atık depolama üniteleri belirlemiş olup, atık yönetimi planlarını hazırlıyor, iki yılda bir güncelliyoruz.

Çevre ile ilgili yasal şartları zorunlu olarak yerine getirmenin ötesinde çevre yönetim sistemi anlayışını benimsiyor, çalışanlarımızın çevre bilincini artırmak için eğitimler düzenliyoruz.