Bursa Beton
444 16 22          info@bursabeton.com.tr          BANKA HESAP NUMARALARIMIZ
BAYİ / MÜŞTERİ GİRİŞİ
TR
BAYİ / MÜŞTERİ GİRİŞİ
TS EN ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ TS EN ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ
Anasayfa       Yönetim Sistemleri & Belgeler       TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi
 
Sanayinin her dalında olduğu gibi beton üretimi ve kullanımı sırasında da çevreyle etkileşim söz konusudur.Bu etkileşim hazır beton tesislerinde üretimin ilk halkasından satışın son halkasına kadar sürer.

Çevre konusunda (toz tutuş,emisyon,geri kazanım tesisleri) gereken yatırımlar yapılmış,personelimiz eğitilmiştir.Hazır beton tesisinin,bulunduğu doğal ve kentsel çevreyle kuracağı uyum,muhtemel olumsuz etkileri en aza indirgeyecektir.

Bunun yolunun da kuşkusuz doğru planlama ve sürekli eğitim olduğunun bilincindeki firmamız çalışmalarını bu yönde sürdürmektedir.

ÇEVRE POLİTİKASI

“Yapı Sektörünün Tercih Edilen Markası Olma” vizyonuna sahip olan şirketimizin, faaliyetleri ile ilgili çevresel performansını sürekli iyileştirerek gelecek nesillere yaşanılabilir bir çevre bırakmak temel politikasıdır.

Bu amaçla; Çevrenin korunması için faaliyet alanımızın çevresel etkilerini belirleyerek takip edeceğimizi ve olumsuz etkilerini azaltacağımızı, çevre kirliliğini önleyici tedbirler alıp, atıklarımızı en aza indirmeye çalışacağımızı, sektörümüz ile ilgili çevre konusunda yürürlükte olan tüm yasal mevzuata ve diğer şartlara uyacağımızı, Dünyamızın sürdürülebilirliği için başta çalışanlarımız olmak üzere iş birliği içerisinde olduğumuz kişi ve kuruluşlarda çevre bilincini oluşturmak amacıyla çalışmalarda bulunacağımızı, beyan ve taahhüt ederiz.

Bu yöntemler ile hedeflerimize ulaşabileceğimize inancımız tamdır.