Loading...
sürdürülebilirlik politikası2018-06-11T12:39:27+00:00

sürdürülebilirlik

BURSA BETON Sürdürülebilirlik Politikası

“Yapı sektörünün tercih edilen markası olma” vizyonu ile çalışan ve “Güven duyulan yapıların temelinde olma” misyonuna sahip olan şirketimiz, Sürdürülebilir kentlerin temeli olan yapıların harcını oluşturduğunun farkında, tüm çalışanları ile birlikte Dünyamızın sürdürülebilirliği için gelecek nesillere karşı sorumlu olduğunun bilincindedir.

Amacımız, dünyamızın sınırlı olan doğal kaynaklarını faaliyetlerimiz esnasında en etkin şekilde kullanarak yeni nesillerin yaşam hakkını koruyup, sosyal, çevresel ve ekonomik alanlarda ülkemiz için katma değer yaratan sektöründe öncü şirket olmaktır.

Sürdürülebilirlik Faaliyetlerimiz

Şirket olarak kurumsal vatandaş olmanın sosyal sorumluluğunu hissediyoruz. Sadece finansal anlamda başarılı olmanın, geleceğin rekabetçi koşullarında yeterli olamayacağına inanıyoruz. Yaşadığımız toplumun bir parçası olduğumuzu ve bu topluma karşı sorumlu olduğumuzu biliyoruz.

Sürdürülebilirlik anlayışının, Şirketimiz iş süreçlerinin doğal bir parçası olmasını hedefliyoruz. Bu amaçla Şirketimizde 2016 yılında ilk kez “Sürdürülebilirlik” komitesi kurulmuştur. İçerisinde farklı birimlerden çalışanların bulunduğu gönüllülüğe dayalı bu komitenin amacı öncelikle şirketin sürdürülebilirlik performansının geliştirilmesi için proje ve önerilerde bulunmak, şirket çalışanlarında “sürdürülebilirlik” bilinci oluşturmak, sürdürülebilirliği şirketimizin kültürü haline getirmektir.

Bursa Beton olarak, çevresel, ekonomik ve sosyal faaliyetlerimizi sürdürülebilirlik için bir bütün olarak değerlendiriyoruz. Stratejik planlarımızı, kalite, İSG, çevre yönetim sistemleri politikalarımızı belirlerken sürdürülebilirlik konularını dikkate alıyoruz.

Ekonomik Faaliyetlerimiz

Hazır Beton üretiminde, Bursa’nın lideri olan Bursa Beton bugün bölgemizdeki en büyük hazır beton üreticisidir. Bursa ve civarında kurulu 17 hazır beton tesisimiz ile bölgemizde en fazla tesisi olan hazır beton üreticisi konumundayız. Ayrıca 2 adet agrega tesisimiz ile betonun başlıca hammaddesi olan agregayı kendimiz üreterek kalitesini kontrol altında tutmaktayız.

İş ortağımız olan bayilerimize ve lojistik hizmeti sağlayan alt yüklenicilere dolaylı ve 250’ye yakın çalışana ise doğrudan sağladığımız iş istihdamı ile yerel ekonomiye, Türkiye’nin en büyük ilk 500 sanayi kuruluşu içerisinde yer alarak ödediğimiz vergiler ile de kamu finansmanına katkıda bulunmaktayız.

Şirketimizin “Silindirle Sıkıştırılmış Beton Yol” projesi çevre dostu, uzun ömürlü, dayanıklı, yakıttüketimini dolayısıyla karbondioksit salınımını azaltan, sürüş güvenliği ve konforu sağlayan özellikleri ile ekonomik ve çevresel avantajlara sahiptir.

Beton yolların yaşam döngüsü maliyetinin bakım onarım ihtiyaçları açısından asfalt yollara oranla daha uygun olması ve üründe yerli hammadde kullanılması ile ülke ekonomisine katkı sağlıyoruz.

Bursa Beton olarak, müşterilerimizin memnun kalacağı ve güvenli ürünleri geliştirmeye devam ediyor, genişleyen tesis ağımızla Bursa ekonomisine önemli katkılarda bulunuyoruz.

Ar-Ge çalışmalarımız sonucunda geliştirilmiş olan özel betonarme alt yapı ürünlerimiz ile yine çevresel ve ekonomik faaliyetlere katkı sağlıyoruz. Döküm malzemeden yapılmış mevcut alt yapı ürünleri çalındığı için ekonomik kayıplara neden olmakta gerek araç gerekse yaya trafiği olan bir bölgede çalınan malzemenin yerinin boş kalması, ortaya çıkan kazalar ile birlikte yaralanmalara hatta can kayıplarına sebep olmaktaydı.

Geliştirdiğimiz, Betonarme kompozit yağmur suyu ızgarası ve rögar kapakları her türlü olumsuz hava şartlarına, ağır trafik taşıt yüklerine, donma-çözülme, ıslanma-kuruma gibi zararlı etkilere, deniz suyunun agresif şartlarına, aşınmaya karşı dayanıklı ürünlerdir. Betonarme ızgaralar ve kapaklar taşıt hareketleri karşısında sessiz olup, demir ve dökümün yarattığı metal gürültüsünü ve geri dönüşümü olmadığı için çalınma nedeniyle trafik kazalarına sebep olma riskini ortadan kaldırmıştır.

Çevresel Faaliyetlerimiz

Sürdürülebilir kentlerin temeli olan yapıların harcını oluşturduğumuzun farkındayız. Bu bilinçle, üretim süreçlerimizin her aşamasında çevresel etkilerimizi izlemeye ve azaltmaya çalışıyoruz.

Türkiye Hazır Beton Birliği’nin üyesi olan şirketlerin çevreye uyumlu üretim yapmalarını sağlamak amacıyla hayata

geçirdiği “Yeşil Nokta Çevre Ödülünü”, bağımsız ekipler tarafından yapılan denetim süreci sonunda 2016 yılında Yalova, Bandırma ve Edremit tesislerimiz almaya hak kazanmıştır. Çevreye karşı olan sorumluluğumuzun göstergelerinden biri olan bu ödülü, önümüzdeki yıllarda tüm tesislerimizin almasını hedeflemekteyiz.

Doğal kaynakları korumayı esas alan yönetim anlayışımızla, doğal kaynak kullanımını en aza indirmek amacıyla alternatif hammadde olarak, geri kazanılmış ürün olan Uçucu Külü hazır beton üretimimizde kullanıyoruz. Uçucu kül kullanımı ile karbon ayak izimizi, %18 düşürdük.

Uçucu Kül Kullanılmayan Beton

Uçucu Küllü Beton

Betonun ana hammaddesi olan agregayı %100 doğadan karşılayan bir şirket olarak beton üretimi sonrası geri kazanım ünitelerimizde topladığımız agregayı beton üretim sürecine tekrar dahil ediyoruz.

Dünyamızın azalan su kaynaklarını korumak için, su tüketiminin azaltılması amacıyla tüm hazır beton tesislerimizde beton üretimi esnasında geri kazanım suyu kullanıyor, tesislerimizde yağmur sularını toplayarak saha sulamasında kullanıyoruz. Doğanköy tesisimizde CLRS sistemi ile etkin su yönetimi gerçekleştiriyoruz.

Ulaşım kaynaklı karbondioksit emisyonunun azaltılması için uzak mesafedeki 4 hazır beton tesisimizin laboratuvarı “Takviyeli Çevre” laboratuvarına çevrilmiş böylelikle bu tesislerimize ait hammadde numunelerinin Merkez Laboratuvara gönderilmesi engellenmiştir. Böylelikle numunelere ait deneyler tesis laboratuvarında yapılmaya başlanmış taşıma kaynaklı emisyonumuz azaltılmıştır.

Hazır beton ve agrega tesislerimizde faaliyetlerimiz sonucunda oluşan atıklarımızı, tehlikeli/tehlikesiz olarak ayırıyor, geri dönüşüm tesislerinde veya lisanslı bertaraf firmalarına göndererek güvenli bertarafını sağlıyoruz.

Tanıtım ve iletişim çalışmalarımızda mümkün olduğunca basılı dokümanlar yerine elektronik ortamları tercih ediyor, basılı doküman kullanmamız gerektiğinde geri dönüşümlü malzeme kullanmaya çalışıyoruz.

İş Süreçlerimizi gözden geçirirken, sürecin çevresel etkilerini de dikkate alıyoruz. Örneğin; Lojistik sürecinde yaptığımız iyileştirme ile daha önce basılı ortamda takip ettiğimiz hakkediş işlemlerini elektronik ortamda takip ederek, iş gücü, kağıt tüketimi, zaman, arşivleme tasarrufu sağladık.

Genel Müdürlük binamızda ve tesislerimizde ofis faaliyetlerimiz sonucu ortaya çıkan atıklarımızın kaynağında ayrıştırılması için atık kutuları kullanıyoruz.

Tüm Hazır Beton tesislerimizin, toz emisyon ölçümlerini yasal şartlara uygun olarak konusunda uzman laboratuvarlara periyodik olarak yaptırıyoruz.

Hazır beton ve agrega tesislerimizde, atık depolama üniteleri belirlemiş olup, atık yönetimi planlarını hazırlıyor, iki yılda bir güncelliyoruz.

Çevre ile ilgili yasal şartları zorunlu olarak yerine getirmenin ötesinde çevre yönetim sistemi anlayışını benimsiyor, çalışanlarımızın çevre bilincini artırmak için eğitimler düzenliyoruz.

Sosyal Faaliyetlerimiz Yasal Şartlara Uyum

Şirketimiz, tüm faaliyetleri esnasında yürürlükteki yasal şartlara uymaktadır. Tüm hazır beton ve agrega tesislerinde 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu ve bu kanunlara bağlı yönetmelikleri uygulamaktayız.

Şirketimiz uygulamakta olduğu ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemini, 2009 yılı itibariyle belgelendirmiş ve sürekli iyileştirmektedir. Merkez Laboratuvarımız 2004 yılında “Deney Hizmeti Alınabilecek Laboratuvar” belgesini hazır beton sektöründe almaya hak kazanan öncü şirketlerdendir. Tüm hazır beton tesislerimiz betonun standarda uygun olarak üretildiğinin kanıtı olan G Uygunluk Belgesi ve Kalite Güvence Sistemi (KGS) Belgesine sahiptir. Amacımız, uluslararası geçerliliği olan bu yönetim sistemi standartlarını etkin olarak uygulayıp gelişimi sürekli hale getirmektir.

Paydaşlarımız

Bugün ve yarın daha yaşanabilir bir dünya için insanoğlunun birlikte hareket etmesi gerektiğinin bilincindeyiz. Şirket olarak, tüm paydaşlarımız ile birlikte ortak çalışmanın gerekliliğine inanıyoruz. Paydaşlarımızın istek ve beklentilerini, sürdürülebilirlik çalışmalarımıza yön veren bir gösterge olarak değerlendiriyoruz.

Paydaşlarımız ile iletişimimizin temelinin hesap verilebilirlik olduğuna inanıyoruz. Çalışanlar, hissedarlar, iç paydaşların yanı sıra tedarikçiler, müşteriler, bayiler, alt yükleniciler, yerel toplum, STK’lar, akademik kurumlar gibi dış paydaşlarımıza karşı sorumlu olduğumuzun bilincindeyiz.

Müşteriler

Müşterilerimizin güvenini ve bağlılığını sağlamak için tüm iş süreçlerimizde müşteri odaklı çalışmayı benimsiyoruz. Kalite politikamızın önemli bir parçası olan müşteri memnuniyeti kapsamında belirlediğimiz “Müşteri İlkelerimizi” uyguluyoruz

Elektronik ortamda takip ettiğimiz program aracılığı ile Müşteri Hizmetleri ve Kurumsal İletişim birimimiz tarafından müşterilerimizin talep, öneri, şikâyet gibi geri bildirimlerini düzenli olarak kayıt altına alıyor şeffaf, tarafsız ve gizlilik esasları içerisinde değerlendiriyoruz.

Ürün kalitesi ile ilgili müşteri şikayetlerini Tesis Mühendislerimiz ve/veya Kalite Kontrol Mühendislerimiz müşteri şantiyesinde inceliyor, periyodik olarak yapılan haftalık toplantılar ile değerlendiriyoruz.

Müşterilerimizin ürün ve hizmetten ne derece memnun olduklarını telefon ile yaptığımız anketler ile ölçüyoruz.

Tesislerimizde el tipi bilgisayar kullanımıyla, şantiyelerde döküm öncesi çevre, İSG ve diğer şartlar açısından kontrol yapıyor, müşterilerimize vermiş olduğumuz hizmet kalitesini artırıyoruz.

İnternet sitemiz ve broşürlerimiz ile müşterilerimizi ürünlerimiz hakkında bilgilendiriyoruz.

Yenilikleri sektör profesyonelleriyle paylaşmak, hazır beton sektörünü değerlendirmek ve müşterilerimizin ürün ve hizmet kalitesiyle ilgili değerlendirmelerini almak amacıyla sektör buluşması adı altında seminerler düzenliyoruz.

Müşteri memnuniyetini sağlama ve daha sağlıklı kontrol yapabilmek amacıyla taze betondan numune alınması için her türlü deney ekipmanının bulunduğu araçlarımızda eğitimli kalifiye personellerimiz ile müşterilerimizin talepleri doğrultusunda şantiyelerinden numune alıyoruz.

Bayiler

Müşterilerimiz ile doğrudan temasta olan bayilerimiz müşteri memnuniyetini sağlayan en önemli iş ortağımızdır. Sağlıklı bir paydaş iletişimi için geçtiğimiz yıllar içerisinde başlatmış olduğumuz “Bayi Paylaşım” toplantılarımıza her yıl periyodik olarak devam ediyoruz. Satış Uzmanlarımız aracılığıyla düzenli olarak bayi ziyaretleri yapıyor bayilerimizin istek ve beklentilerini takip ediyoruz.

Yatırımcılar

Yönetim felsefemizin temelini sürdürülebilir gelişim oluşturmaktadır. Kurulduğu günden itibaren faaliyet gösterdiği coğrafyada kalite ile özdeşleşmiş Bursa Beton markasının değerini korumak ve geliştirmek ana hedefimizdir.

2016 yılında, İnteraktif Pazarlama Zirvesi kapsamında “Bursa’da Sektöründe Marka Değeri ve İtibarı En Yüksek Markalar” araştırmasında yapı sektörünün öncü markası olarak markamızın değeri tescillenmiştir. Bu sorumluluk ile tüm çalışanlarımız yürütmüş oldukları faaliyetler esnasında marka itibarımızı dikkate alır.

Finansal ve finans dışı risklerimizi belirlemek ve kontrol altında tutmak için Şirketimiz birim yöneticilerinden oluşan Risk Komitesi periyodik olarak toplanır ve çalışmalarını yürütür.

Yıllık faaliyet raporlarımızı şeffaflığın bir göstergesi olarak görüyoruz. Sürdürülebilir bir şirket olmak için yapmış olduğumuz çalışmaları önümüzdeki yıllarda faaliyet raporlarımızda “Sürdürülebilirlik” başlığı altında paylaşmayı planlıyoruz.

Tedarikçiler

Tedarikçilerimizden ürün veya hizmet ile ilgili belirlediğimiz kalite standartlarını yerine getirmelerinin yanı sıra, sürdürülebilirlik politikalarımıza uygun hareket etmelerini bekliyoruz. İş Kanunu’nun gerektirdiği tüm yasal şartları yerine getiren tedarikçilerle çalışmayı tercih ediyoruz. Bu amaçla, tedarikçilerimizin ve alt yüklenicilerimizin uyması gereken İSG yasal şartlarını şartnameler ile belirleyip, takip ediyoruz.

Taşıma kaynaklı sera gazı salınımını azaltmak için tedarikçi seçimlerimizde tesislerimize en yakın tedarikçileri tercih ediyoruz.

Lojistik operasyonlarımızda müşteri şantiyelerine en yakın tesislerimizden sevkiyatı gerçekleştiriyor, araç takip sistemlerimiz ile araçlarımızın doğru kullanılarak gereksiz sera gazı emisyonlarını engelliyor, trafik seyirlerini takip ederek güvenli araç kullanımlarını kontrol altında tutuyoruz.

Lojistik hizmetini sağlayan alt yüklenicilerimizin araçlarında belirli yaşta araç kullanımını sağlayarak sera gazı emisyonunu azaltıyor operasyonel verimliliği artırıyoruz. Araç filomuzda yapacağımız yeni yatırımlarla müşterilerimizin değişen ihtiyaçlarını karşılamayı, ekonomik yakıt tüketiminin sağlanmasının yanı sıra çevreye dost araç filosuna sahip olmayı planlıyoruz.

İş güvenliği kültürünün gelişmesi için alt yüklenicilerimize eğitim çalışmaları düzenliyoruz.

Alt yüklenici araç operatörlerimize trafik güvenliği hakkında ilgili kurumlarla iş birliği yaparak eğitimler düzenliyoruz. Ayrıca sektörde kalifiye personel istihdamı için Millî Eğitim Bakanlığı ile ortaklaşa mesleki gelişim kursları düzenliyor, Mikser ve Pompa araç operatörlerinin sertifikalandırılmasını sağlıyoruz.

Çalışanlar

Önceliğimiz, çalışanlarımızın iş güvenliğidir. Bu nedenle İş sağlığı ve güvenliği politikamız çalışma sistemimizin ayrılmaz bir parçasıdır. İSG’yi şirket kültürü haline getirmek için “İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerini” periyodik olarak tüm çalışanlarımıza veriyoruz.

Tesislerimizde İş Güvenliğinin sağlanması ve sürekli hale getirilmesi için Tesis Mühendislerimizi ve Kalite Kontrol Mühendislerimizi akredite eğitim kurumlarında 90 saat uzaktan, 90 saat yüz yüze ve 40 saat stajdan oluşan toplam 220 saatlik İş Güvenliği Uzmanlığı eğitimlerine gönderiyor ve sertifika almalarını sağlıyoruz.

Çalışanlarımızın ve alt yüklenicilerimizin, sağlık durumunu değerlendirmek, risk faktörü ve hastalık taraması yapmak amacıyla periyodik tıbbi sağlık taramaları yapıyoruz.

Türkiye Hazır Beton Birliğinin sektörde faaliyet gösteren tesisleri iş sağlığı ve güvenliği açısından bilgilendirmek, farkındalık yaratmak, teşvik etmek ve tesislerin yeterliliğini ölçmek amacıyla düzenlediği Mavi Baret İş Güvenliği Yarışmasında İnegöl Hazır Beton tesisimiz Mavi Baret ödülünü almıştır.

Kadınların iş yaşamına eşit katılımını destekliyor, bu amaçla her geçen yıl kadın çalışan sayımızı artırıyoruz. 2016 yılında İlk olarak Gümüştepe tesisimizde bayan İnşaat Mühendisi istihdam etmiş bulunuyor, önümüzdeki yıllarda bu sayının artmasını hedefliyoruz.

Çalışanlarımız arasında, ırk, cinsiyet, din, engellilik, yaş, medeni durumundan dolayı ayrımcılık yapmıyoruz.

Çalışanlarımıza özel sağlık sigortası, ailelerine özel sağlık sigortası indirimleri, sağlıyoruz. Ayrıca kıdemliliği teşvik primi ödüyoruz.

Yönetim kademesi ile çalışanlarımız arasında etkin bir iletişimin sağlanması için tesislerimizde “Yönetim Sizi Dinliyor” etkinliği Şirketimiz yöneticilerinin katılım yaptığı kahvaltı, yemek organizasyonları yapıyoruz.

Sivil Toplum Kuruluşları, Akademik Kuruluşlar

Aşağıdaki sivil toplum örgütleri, kuruluşlar, odalar, akademik birimler ile sürdürülebilirlik kapsamında iş birliği yürütüyoruz.

 Kuruluş  İş Birliği Konusu
 Türkiye Hazır Beton Birliği  Eğitim, Teknik, İSG ve Çevre Komitelerinde görev alarak mesleki bilgi paylaşımı
 Türk Standartları Enstitüsü  Sertifikasyon
 TUBİTAK  Ar-Ge projeleri
 İnşaat Mühendisleri Odası  Meslek bilgi paylaşımı
 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı  Çevresel faaliyetler
 ÇSGB  İş Sağlığı ve Güvenliği
 Üniversiteler  Ar-Ge projeleri

Hizmet verdiğimiz bölgelerdeki üniversitelerin, İnşaat Mühendisliği bölümleri ile işbirliği içerisinde, Şirketimiz Görükle tesisinde kurulu Kalite Kontrol ve Ar-Ge Laboratuvarında beton üretimi ve kalite kontrol süreçleri hakkında uygulamalı deneyler ile üniversite öğrencilerine eğitimler düzenliyoruz.

Üniversitelerin yapı laboratuvarlarının iyileştirilmesi için gerekli test, ekipman cihazları hibe ediyoruz.