Loading...
yönetim sistemleri & belgeler2019-06-24T16:55:47+00:00

yönetim sistemleri & belgeler

Faaliyet gösterdiğimiz sektörde; Bursa Beton markasının, müşterilerimiz tarafından her seferinde tercih edilen bir marka olmasını sağlamak için; Bursa Beton Toplam Kalite Yönetimi’ni işletmelerde yaşatılması gereken temel bir yaklaşım olarak görmektedir. Kalite ve verimliliği artırarak,sektördeki payını genişletmeyi hedefleyen Bursa Beton,bu amaçla müşteri memnuniyetini sağlamayı,kalite politikasının bir parçası olarak görmekte; çalışanlarının yönetime aktif katılımı,motivasyon ve iletişimin geliştirilmesi gibi konuların üzerinde duyarlılıkla durmaktadır.

Bursa Beton; Kalite Yönetim Sistemini uygulayarak ve müşteri tatminini ön plana alarak,bu alanda gerekli her türlü yatırım ile araştırma ve geliştirme faaliyetlerine devam etmektedir.

Kalite Politikamız

Şirketimiz Misyon, Vizyon ve Değerleri doğrultusunda;

 • Tüm faaliyetlerimizde kalite ve müşteri odaklı çalışmayı ilke edinmek,
 • Süreçlerimizi verimliliği ve karlılığı hedefleyerek yönetmek,
 • Yasal şartlara, ürün ve sistem standartlarına uymak,
 • Müşterilerimizin, çalışanlarımızın ve diğer paydaşlarımızın memnuniyetini sağlamak,
 • İyileştirme ve geliştirme çalışmaları ile sürekli gelişerek sektörde faaliyet göstermektir.
   
 ISO 9001 KYS Belgemiz  ISO 9001 IQNET Belgemiz

TSE laboratuar yeterlilik belgesine ve beton araştırmaları yapabilecek kapasiteye sahip,Merkez Kalite Kontrol ve Ar-ge laboratuarı başta olmak üzere,toplam 16 tesis laboratuarı ve 38 uzman kadro ile müşterinin kullanımına sunulan ürün kalitesinin TS EN 206-1 ve betonla ilgili diğer standartlara uygunluğu denetlenir.

Bursa Beton Kalite Kontrol Laboratuarı olarak;

 • Müşteriye verdiğimiz hizmetler esnasında bağımsızlık, tarafsızlık ve gizlilik ilkelerine uymayı,
 • Yasal şartlar ve TS EN ISO \ IEC 17025 standart şartları doğrultusunda, müşteri beklentilerini karşılamayı,
 • Laboratuarımızda yapılan deneylerde daima belirtilen metotlara ve müşterinin şartlarına uygun olarak çalışmayı,
 • Laboratuar çalışanlarımızın, yönetim sistemi dokümanlarını öğrenmelerini ve çalışmaları esnasında bu dokümanları referans almalarını sağlamayı,
 • Ürün ve kalite kontrol faaliyetlerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi için araştırma, geliştirme çalışmalarında bulunmayı,
 • Yönetim sistemimizin gelişmesi ve müşteri memnuniyetini sağlamak için sürekli iyileştirme çalışmalarında bulunmayı,

Bu politikanın benimsenmesi ve uygulanması için her türlü faaliyeti gerçekleştirmeyi taahhüt ederiz.

 
 Deney Hizmeti Alınabilecek Laboratuvar Onay Belgemiz

Sanayinin her dalında olduğu gibi beton üretimi ve kullanımı sırasında da çevreyle etkileşim söz konusudur.Bu etkileşim hazır beton tesislerinde üretimin ilk halkasından satışın son halkasına kadar sürer.

Çevre konusunda (toz tutuş,emisyon,geri kazanım tesisleri) gereken yatırımlar yapılmış,personelimiz eğitilmiştir.Hazır beton tesisinin,bulunduğu doğal ve kentsel çevreyle kuracağı uyum,muhtemel olumsuz etkileri en aza indirgeyecektir.

Bunun yolunun da kuşkusuz doğru planlama ve sürekli eğitim olduğunun bilincindeki firmamız çalışmalarını bu yönde sürdürmektedir.

ÇEVRE POLİTİKASI

“Yapı Sektörünün Tercih Edilen Markası Olma” vizyonuna sahip olan şirketimizin, faaliyetleri ile ilgili çevresel performansını sürekli iyileştirerek gelecek nesillere yaşanılabilir bir çevre bırakmak temel politikasıdır.

Bu amaçla; Çevrenin korunması için faaliyet alanımızın çevresel etkilerini belirleyerek takip edeceğimizi ve olumsuz etkilerini azaltacağımızı, çevre kirliliğini önleyici tedbirler alıp, atıklarımızı en aza indirmeye çalışacağımızı, sektörümüz ile ilgili çevre konusunda yürürlükte olan tüm yasal mevzuata ve diğer şartlara uyacağımızı, Dünyamızın sürdürülebilirliği için başta çalışanlarımız olmak üzere iş birliği içerisinde olduğumuz kişi ve kuruluşlarda çevre bilincini oluşturmak amacıyla çalışmalarda bulunacağımızı, beyan ve taahhüt ederiz.

Bu yöntemler ile hedeflerimize ulaşabileceğimize inancımız tamdır.

İSG POLİTİKASI

“Yapı sektörünün tercih edilen markası olma” vizyonuna sahip olan şirketimizin tüm çalışma alanlarında yürüttüğü faaliyetlerde, çalışanlarımızı, müşterilerimizi ve diğer tüm ilgili tarafları etkileyebilecek iş kazalarını ve meslek hastalıklarını önlemek için proaktif yöntemleri uygulamak temel politikamızdır.

Bu amaçla; Faaliyet alanımız ile ilgili tehlikeleri belirlemeyi, risklerimizi değerlendirerek ortadan kaldırmayı, ortadan kaldıramadığımız riskleri kabul edilebilir seviyeye çekmeyi, İSG konusundaki tüm yasal ve diğer yükümlülükleri yerine getirmeyi, Çalışanlarımıza İSG’nin tüm çalışanların ortak sorumluluğu olduğunu benimsetmeyi ve çalışanlarımızın farkındalıklarını en üst düzeye yükseltmeyi, Şirkette gerçekleşen tüm faaliyet alanlarındaki değişimleri önce İSG boyutuyla değerlendirip, yönetmeyi ve sonuçları ilgili taraflarla açık bir şekilde paylaşmayı, İSG Yönetim Sisteminin ve performansının sürekli iyileştirilmesi için çaba göstermeyi beyan ve taahhüt ederiz.

Bu yöntemler ile hedeflerimize ulaşabileceğimize inancımız tamdır.

Tüm tesislerimiz betonun standarda uygun olarak üretildiğinin kanıtı olan G Uygunluk ve KGS belgesine sahiptir. Sahip olunan kalite belgelerimiz kapsamında tüm birimlerimiz ve tesislerimiz her yıl, THBB tetkikçileri tarafından ürün ve sistem tetkikine tabi tutulmaktadır.

 KGS BELGELERİ

           
 KESTEL  GEÇİT  KARACABEY  GEMLİK  GÖRÜKLE  YALOVA
           
 BANDIRMA  OSMANGAZİ  GÜMÜŞTEPE  İNEGÖL  TAVŞANLI  KÜTAHYA
     
 DEMİRTAŞ  GÜRSU  YEŞİLÇOMLU

 G BELGELERİ

           
 KESTEL  GEÇİT  KARACABEY  GEMLİK  GÖRÜKLE  YALOVA
           
 BANDIRMA  OSMANGAZİ  GÜMÜŞTEPE  İNEGÖL  TAVŞANLI  KÜTAHYA
     
 DEMİRTAŞ  GÜRSU  YEŞİLÇOMLU

 TSE BELGELERİ / CE BELGELERİ

 
 
 
 
KAYAPA TESİSİ YEŞİLÇOMLU TESİSİ